Thank you Parents!

14206015_688330971319511_8650335500843334723_o

Thank you parents for taking the time to attend our Parents’ Orientation and for your support.

衷心感谢各位光临家长迎新会,向您的支持表示诚挚的谢意。

ขอขอบคุณผู้ปกครองสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา รวมถึงขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือและคอยสนับสนุนโรงเรียน นานาชาติ สยามสิงคโปร์ มาโดยตลอดค่ะ