ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู พนักงาน ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนนานาชาติสยามสิงคโปร์

Call Now
Directions