King Chulalongkorn Memorial Day October 23, 2018

King Chulalongkorn Memorial Day October 23, 2018

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน และนักเรียน โรงเรียนนานาชาติสยามสิงคโปร์

Siam Singapore International School – Open House 8th November 2018

Siam Singapore International School – Open House 8th November 2018

 

Dear Parents and Guardians,
You are invited to SSIS Open House

On behalf of our faculty and staff we would like to cordially invite you to attend the Preschool, Primary and Secondary-IGCSE  Open House on Thursday 8th November 2018 from 9:00 am.  -12:00 pm. at Siam Singapore International School (SSIS).

Please see our event schedule as follows:
9.00 am. –   9.30 am.       Register & Refreshment
9.30 am. –  10.30 am.      School Presentation
10.30 am. – 11.30 am.     School Tour & Classrooms Showcase
11.30 am. –  12.00 pm.    Question & Answer

Special promotions are offered.
Pre-register for the event, please follow the link: https://bit.ly/2DVmEqv
or call us at  02-215-3800-2, 092-787-8888
For more information, please visit: www.siamsingapore.com  www.facebook.com/SiamSingapore

Siam Singapore International School (SSIS) being the first Trilingual International Demonstration School in Bangkok, Thailand is managed by RVi Academy in partnership with Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage since August 2013. We are a member of the RVi Group and follow the Singapore-UK Curriculum.

At Siam Singapore International School (SSIS), we provide progressive Singapore-UK education paired with an international perspective within a tri-lingual framework (English, Mandarin, and Thai) conducted by qualified native speaking teachers. Serving grades pre-nursery to IGCSE, and striving to promote appreciation for the world’s diverse cultures through a comprehensive curriculum of Languages (English, Mandarin, Thai), Mathematics, Science, Information Technology and Social Studies.

Serving grades  

  • Prenursery: 12 months to 23 months old
  • Supercity Preschool: Nursery1-Kindergarten2 (2-6 years old)
  • Primary: Primary 1 – iPSLE (6 to 12 years old)
  • Secondary and IGCSE: Secondary 1 – 4 (12 -16 years old)

We look forward to seeing you on Thursday 8th November and hope you will take advantage of this opportunity to learn more about our school programmes.

Best Regards,
Siam Singapore International School Team

เรียนท่านผู้ปกครองขอเชิญร่วมงาน Open House ในวันพฤหัสบดีที่ 8  พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ณ โรงเรียนนานาชาติสยามสิงคโปร์ โดยมีกำหนดการดังนี้
9.00 น. – 9.30 น.         ลงทะเบียน
9.30 น. – 10.30 น.       รับฟังบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรและแนวการสอนของโรงเรียน
10.30 น. – 11.30 น.     เยี่ยมชมห้องเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนและผลงานนักเรียน
11.30 น. – 12.00 น.     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

พร้อมรับส่วนลดพิเศษ กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://bit.ly/2DVmEqv
หรือโทร. 02-215-3800-2, 092-787-8888
ข้อมูลเพิ่มเติมที่   www.siamsingapore.com หรือ www.facebook.com/SiamSingapore
โรงเรียนนานาชาติสยามสิงคโปร์ เป็นโรงเรียนสาธิตหลักสูตรนานาชาติ สามภาษาแห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งในเดือนสิงหาคม ปี 2556 บริหารงานโดยบริษัท Rvi Academy ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยใช้หลักสูตรสิงคโปร์-สหราชอาณาจักร โรงเรียนนานาชาติสยามสิงคโปร์ ดำเนินการภายใต้แนวความคิดการพัฒนาทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษาระบบสิงคโปร์-อังกฤษที่สอดคล้องและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ภายใต้กรอบการเรียน 3 ภาษา (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, และภาษาไทย) สอนโดยคณาจารย์ และคุณครูที่เป็นเจ้าของภาษา โรงเรียนนานาชาติสยามสิงคโปร์ เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงระดับ IGCSE ซึ่งหลักสูตรของเราจะเน้นการเรียนการสอน ในด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศึกษา

ชั้นเรียนที่เปิดสอน

  • Prenursery                            : 12 -23 เดือน
  • Supercity Preschool          : เตรียมอนุบาล-อนุบาลปีที่ 3 ( 2 ถึง 6 ปี)
  • Primary                                 : ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  iPSLE (6 ถึง 12 ปี)
  • Secondary and IGCSE     : มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ IGCSE (12 -16 ปี)

แล้วพบกันในวันกิจกรรม Open House วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ด้วยความเคารพอย่างสูง
โรงเรียนนานาชาติสยามสิงคโปร์

October Enrichment Programme is now open for enrolment!

October Enrichment Programme is now open for enrolment!

October Enrichment Programme is now open for enrolment!

Programmes:

Phonics, Reading, Writing, Mathematics, Science, Mandarin, Thai, Sports, Dance, Arts & Crafts and Information Technology.
Please contact our Admissions Team for more information: Tel. 02-215-3800-2 or 092-787-8888

โรงเรียนนานาชาติสยามสิงคโปร์เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเรียนในหลักสูตรสิงคโปร์-อังกฤษ ช่วงปิดภาคเรียน โดยคุณครูเจ้าของภาษา ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2561 ถึง 2 พฤศจิกายน 2561
ระดับอนุบาลรับเฉพาะ Nursery 1 อายุระหว่าง 2-3 ขวบ และ Nursery 2 อายุระหว่าง 3-4 ขวบ ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมปีที่ 5 (รับจำนวนจำกัด )
ผู้ปกครองที่สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานของโรงเรียน โทร 02-2153801-2 หรือ 092-7878888

หมายเหตุ: โรงเรียนหยุดวันที่ 15-23 ตุลาคม 2561

Action for Earth – Global Youth Summit (GYS)

Action for Earth – Global Youth Summit (GYS)

Action for Earth – Global Youth Summit (GYS) is a youth led global platform on sustainable development. It was first organised in Singapore in 2014 and since has been held in Vietnam, Indonesia and Cambodia with over 28,000 participants from over 242 schools in 14 countries. This year, the summer programme held in Singapore from the 28th to the 30th of June, will see participants from Australia, Cambodia, Indonesia, India, Malaysia, Myanmar, Philippines,Taiwan, Thailand, Vietnam and Singapore participating this is exciting event.

The students are aged between 11 – 21. The summit offers the unique opportunity to network, discuss and initiate innovation for sustainable solutions. The GYS 2018 is held in Singapore from 28 to 30 Jun 18. The theme of the summit is to Develop Youth to Lead Climate Change. The students have to design and present a Waste Minimisation project.

Siam Singapore International School: RVi Academy Bangkok (SSIS) would like to congratulate Miss Marlin Siengwarn (Marlin) and Master Boonworapoj Phungjesada (Jom) for being selected to represent SSIS in this upcoming summit in Singapore. The students have been selected due to their outstanding performance and behaviour in school. During the summit, the students will design a project which they will implement in SSIS when they return. The students will be accompanied by Teacher Kumanan Sadasivam. SSIS wishes Marlin and Jom a safe and enriching trip in Singapore and success at the summit.

The students will be departing for Singapore tomorrow, 27 Jun 18. Stay tuned to SSIS facebook page for more updates from the summit.”

Call Now
Directions